Splošni pogoji poslovanja podjetja Dameks d.o.o.

Spletno stran www.fashiongroup.si, ki predstavlja in trži blagovno znamko Max Mara, upravlja in vzdržuje podjetje Dameks d.o.o, Miklošičeva cesta 6, 1000 Ljubljana. Podjetje Dameks d.o.o. se bo trudilo zagotavljati točnost, pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin, vendar ne zagotavlja in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost kot tudi ne za škodo, povzročeno z uporabo te spletnih strani oziroma njenih vsebin. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Dameks d.o.o. si pridružuje pravico spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebine spletne strani (v celoti ali delno) in brez predhodnega opozorila.

Z uporabo spletne strani www.fashiongroup.si obiskovalec sprejema te splošne pogoje poslovanja

Avtorske pravice

Vsebine (pisne, slikovne in video), ki so objavljene na spletni strani www.fashiongroup.si, so zaščiteno avtorsko delo podjetja Dameks d.o.o. in/ali njegovih pogodbenih partnerjev skladno z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez izrecnega pisnega obvestila podjetju Dameks d.o.o. in njegovega pisnega soglasja.

Pogoji obveščanja

Uporabnik se ob izpolnitvi vpisnega kartončka, dostopnega v trgovini Max Mara na Miklošičevi cesti 6 v Ljubljani, lahko prostovoljno odloči o soglasju za obveščanje o ponudbah, novostih, ugodnostih in vabilih na dogodke po telefonu, sms-ih, pošti ali e-pošti. Soglasje o obveščanju lahko podajo osebe, starejše od 16 let. S sodelovanjem pri obveščanju uporabniki soglašajo z obdelavo osebnih podatkov. Dameks d.o.o. za potrebe obveščanja zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov,
 • poštna številka in mesto,
 • telefon ali gsm,
 • e-pošta,
 • država bivanja,
 • uporabniško ime in geslo,
 • podatki o nakupu, vsebina, vrednost, način plačila.
Dameks d.o.o. se zavezuje, da se bodo ti osebni podatki uporabljali izključno za potrebe obveščanja in z njim povezane obdelave podatkov. S podanim soglasjem o obveščanju uporabnik soglaša, da podjetje Dameks d.o.o. posreduje podatke (vendar samo tiste, ki so nujno potrebni za posredovanje obvestil uporabniku) tretji družbi in/ali državi, ki deluje v skladu z Zakonom o varstvu podatkov. Dameks d.o.o. se zavezuje, da bo osebne podatke vodilo, vzdrževalo in jih obdelovalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Način prijave in odjave v sistem obveščanja

Prijava v sistem obveščanja je prostovoljna. Uporabnik lahko soglasje o obveščanju odda v pisni obliki z izpolnitvijo vpisnega kartončka v trgovini Max Mara na Miklošičevi ulici 6 v Ljubljani. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva v trgovini Max Mara na Miklošičevi cesti 6, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na naslov info@fashiongroup.si pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave osebnih podatkov.

Pogoji poslovanja bonitetnega sistema Moja MM

Pogoji prijave in odjave v sistem Moja MM

Prijava v bonitetni sistem Moja MM je prostovoljna. V bonitetnem sistemu Moja MM lahko sodelujejo osebe, starejše od 16 let. Splošni pogoji in določila so sestavni del prijave v sistem Moja MM. Uporabnik lahko prijavo za vpis v bonitetni sistem Moja MM odda v pisni obliki z izpolnitvijo vpisnega kartončka v trgovini Max Mara na Miklošičevi ulici 6 v Ljubljani. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva v trgovini Max Mara ali po e-pošti na naslov info@fashiongroup.si pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave osebnih podatkov.

Obdobja zbiranja in unovčevanja bonusa Moja MM so: od 1. januarja do 31. marca, od 1. aprila do 30. junija, od 1. julija do 30. septembra in od 1. oktobra do 31. decembra. Za vsakih 500 € skupne vrednosti nakupov v posameznem obdobju zbiranja se pridobi bonus v vrednosti 10 €. Podatki, izpisani na tej strani, so informativne narave in niso zavezujoči za prodajalca. Napake niso izključene. Velja stanje bonusa, ki vam ga potrdijo na blagajni butika Max Mara. Razpoložljivi bonus velja samo v točno določenem obdobju, nato nepovratno zapade. Bonus lahko unovčite pri računu, katerega znesek je višji od vrednosti bonusa. Bonus je mogoče izkoristiti samo v celotni vrednosti, ki se na blagajni odšteje od vrednosti vašega nakupa. Bonus ni izplačljiv v gotovini. Bonusa ni mogoče unovčiti pri nakupu darilne kartice Max Mara. Bonus je unovčljiv samo v butiku Max Mara na Miklošičevi 6 v Ljubljani.

S sodelovanjem v bonitetnem sistemu Moja MM uporabniki soglašajo z obdelavo osebnih podatkov. Dameks d.o.o. za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja bonitetni sistem Moja MM, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov,
 • poštna številka in mesto,
 • telefon ali gsm,
 • e-pošta,
 • država bivanja,
 • uporabniško ime in geslo,
 • podatki o nakupu, vsebina, vrednost, način plačila.
Dameks d.o.o. se zavezuje, da se bodo pridobljeni osebni podatki uporabljali izključno za potrebe izpolnitve prijave/odjave v bonitetni sistem Moja MM in potrebe obdelave podatkov.

S prijavo v bonitetni sistem Moja MM uporabnik soglaša, da podjetje Dameks posreduje podatke (vendar samo tiste, ki so nujno potrebni za posredovanje obvestil uporabniku) tretji družbi in/ali državi, ki deluje v skladu z Zakonom o varstvu podatkov.

Podjetje Dameks d.o.o. se zavezuje, da bo osebne podatke vodilo, vzdrževalo in jih obdelovalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Politika zaupnosti in varstvo osebnih podatkov

Podjetje Dameks d.o.o. se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov bonitetnega sistema Moja MM in spletne strani www.fashiongroup.si. Zbrane podatke bo uporabljalo izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Podjetje Dameks d.o.o. spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov bonitetnega sistema Moja MM oziroma uporabnikov spletne strani, zato bo storilo vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami ali zlorabami.

Podjetje Dameks d.o.o je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezano k varovanju osebnih podatkov uporabnikov bonitetnega sistema Moja MM oz. uporabnikov spletne strani www.fashiongroup.si.

Več o Politiki varstva osebnih podatkov si lahko preberete tukaj.

Spori in pristojno sodišče

Uporabnik in podjetje Dameks d.o.o. se bosta trudila spore reševati sporazumno, v medsebojno obojestransko korist in v skladu z najboljšo prakso poslovanja. Če sporazum ne bo mogoč, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.