Splošni pogoji poslovanja podjetja Dameks d.o.o.

Spletno stran www.fashiongroup.si, ki predstavlja in trži blagovno znamko Max Mara, upravlja in vzdržuje podjetje Dameks d.o.o, Miklošičeva cesta 6, 1000 Ljubljana. Podjetje Dameks d.o.o. se bo trudilo zagotavljati točnost, pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin, vendar ne zagotavlja in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost kot tudi ne za škodo, povzročeno z uporabo te spletnih strani oziroma njenih vsebin. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Dameks d.o.o. si pridružuje pravico spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebine spletne strani (v celoti ali delno) in brez predhodnega opozorila.

Z uporabo spletne strani www.fashiongroup.si obiskovalec sprejema te splošne pogoje poslovanja

Avtorske pravice

Vsebine (pisne, slikovne in video), ki so objavljene na spletni strani www.fashiongroup.si, so zaščiteno avtorsko delo podjetja Dameks d.o.o. in/ali njegovih pogodbenih partnerjev skladno z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez izrecnega pisnega obvestila podjetju Dameks d.o.o. in njegovega pisnega soglasja.

Pogoji poslovanja bonitetnega sistema Moja MM

Pogoji prijave in odjave v sistem Moja MM

Prijava v bonitetni sistem Moja MM je prostovoljna. Splošni pogoji in določila so sestavni del prijave v sistem Moja MM. Uporabnik lahko prijavo za vpis v bonitetni sistem Moja MM odda v pisni obliki z izpolnitvijo vpisnega kartončka v trgovini Max Mara na Miklošičevi ulici 6 v Ljubljani. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva v trgovini Max Mara ali po e-pošti na naslov info@fashiongroup.si pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave osebnih podatkov.

Za več podrobnosti o bonitetnem sistemu Moja MM se prijavite v portal Moja MM ali nas obiščite v butiku Max Mara na Miklošičevi 6 v Ljubljani.

Politika zaupnosti in varstvo osebnih podatkov

Več o Politiki varstva osebnih podatkov si lahko preberete tukaj.

Spori in pristojno sodišče

Uporabnik in podjetje Dameks d.o.o. se bosta trudila spore reševati sporazumno, v medsebojno obojestransko korist in v skladu z najboljšo prakso poslovanja. Če sporazum ne bo mogoč, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.