Razmišljate, kaj bi podarili svojim najdražjim?
Podarite modni užitek z darilno kartico Max Mara, ki je primerna za prav vsako priložnost!

Darilna kartica je na voljo v poljubnem znesku od 50 € dalje in jo je mogoče unovčiti v enem letu od dneva nakupa. Kupite jo lahko v butiku Max Mara. Kartici pripadata tudi zloženka, na kateri je prostor za posvetilo, in ovojnica, ki vam ju na vašo željo z veseljem prevežemo z darilnim trakom Max Mara.S splošnimi pogoji poslovanja z darilnimi karticami podjetje Dameks d.o.o. (v nadaljevanju družba) določa pravice in obveznosti iz naslova darilnih kartic družbe.

1.    Splošno
1.1. Darilna kartica je dokument, ki ga družba izda proti plačilu v obliki plastične kartice in katero je skladno temi splošnimi pogoji družba zavezana sprejeti kot plačilo za blago, ki ga prodaja.

2.   Obveznost družbe
2.1. Obveznost družbe iz darilne kartice nastane v trenutku, ko potrošnik - kupec darilne kartice - vplača vrednost darilne kartice. Vplačilo poljubne vrednosti, vendar ne nižje od 50 €, je možno opraviti z vsemi standardnimi načini plačila (gotovina, označene plačilne in kreditne kartice) v katerikoli prodajalni družbe v Sloveniji.
2.2. Terjatev iz darilne kartice je vezana na sam dokument in gre vsakokratnemu imetniku darilne kartice. Izpolnitev terjatve iz darilne kartice lahko ob predložitvi darilne kartice zahteva njen prinosnik (imetnik), brez kakršnekoli identifikacije.
2.3. Obveznost družbe iz darilne kartice preneha s tem, ko jo družba sprejme kot plačilo za blago in je izkoriščeno celotno dobroimetje kartice, s potekom veljavnosti darilne kartice ali če postane darilna kartica neveljavna iz razlogov iz 4.1 teh splošnih pogojev.

3.    Pravice imetnika darilne kartice
3.1. Izpolnitev obveznosti iz darilne kartice lahko zahteva prinosnik kartice v času veljavnosti darilne kartice v katerikoli prodajalni družbe v Sloveniji. Čas veljavnosti darilne kartice je 12 (dvanajst) mesecev od izdaje kartice. Če je zadnji dan veljavnosti darilne kartice dan, ko prodajalna družbe v Sloveniji ne posluje, lahko prinosnik kartico unovči še prvi delovni dan po poteku veljavnosti kartice.
3.2. Izpolnitev obveznosti iz darilne kartice zahteva prinosnik tako, da kartico predloži družbi kot plačilo ob nakupu blaga. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti dobroimetja na darilni kartici, mora imetnik darilne kartice razliko doplačati.
3.3. Imetnik darilne kartice lahko darilno kartico prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo darilne kartice. Nov imetnik s prenosom pravic iz darilne kartice pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik.

4.    Ostala določila
4.1. Na darilno kartico ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati ali popravljati. V nasprotnem primeru se šteje darilna kartica za neveljavno.
4.2. Družba zavrne izpolnitev obveznosti iz darilne kartice, če ugotovi, da je darilna kartica ponarejena.
4.3. Splošni pogoji poslovanja z darilnimi karticami veljajo od dneva objave dalje in so na vpogled na spletni strani družbe na naslovu www.fashiongroup.si.
4.4. Družba si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb splošnih pogojev poslovanja z darilnimi karticami brez posebne najave.
4.5. Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi z darilnimi karticami se rešujejo sporazumno. V nasprotnem primeru bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 3.1.2024